Послеревизиони извештајо мерама исправљања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Београд поревизији правилности пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Београд за 2021. годину која се односи на мере исправљања по извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

15.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

емисионе , технике , везе