Извештај о ревизији одазивног извештаја Универзитета у Београду – Електротехничког факултета Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-789/2021-03/14 од 2. децембра 2021. године

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта