Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду – Електротехничког факултета Београд по ревизији правилности пословања која се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године