Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду – Електротехничког факултета Београд по ревизији правилности пословања која се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2020.

Извештај

електротехнички

Листа свих ревизија субјекта