Извештај о ревизији одазивног извештаја Универзитета у Београду – Учитељског факултета, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-196/2021-03/15 од 15. јула 2021. године

Субјект ревизије:

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта