Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Београду - Учитељског факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године