Извештај о ревизији финансијских извештаја Апотекарске установе Апотека „Београдˮ, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

АПОТЕКА "БЕОГРАД", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

06.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

апотека