ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ БЕОГРАД

Субјект ревизије:

АПОТЕКА "БЕОГРАД", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

25.12.2012.

Период спровођења ревизије

01.01.2010.-31.12.2010.

Извештај