Извештај о ревизији завршног рачуна и правилности пословања Апотеке Београд за 2016. годину

Субјект ревизије:

АПОТЕКА "БЕОГРАД", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

09.10.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.