Извештај о ревизији финансијских извештаја Клиничко болничког центра Земун, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

11.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Земун