Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Клиничко болничког центра Земун – Београд за 2014. годину и правилности пословања

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

15.10.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај