Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“, Министарства финансија, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Извештај

утицај , одлуке , буџета

Листа свих ревизија субјекта