Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства финансија, Београд, за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

финансије

Листа свих ревизија субјекта