Резиме извештаја о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

25.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

завршни , рачун

Листа свих ревизија субјекта