Извештај о ревизији одазивног извештаја Факултета организационих наука, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-792/2021-03/16 од 28. децембра 2021. године

Субјект ревизије:

Факултет организационих наука, Београд

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2020.