Послеревизиони извештај о мерама исправљања Факултета организационих наука, Београд по ревизији правилности пословања који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године