Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Факултета организационих наука, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године