Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва „Симпо ШИК“ ДОО, Куршумлија за 2022. годину

Субјект ревизије:

СИМПО ШИК ДОО, КУРШУМЛИЈА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

30.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

симпо