Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва „Симпо ШИК“ ДОО, Куршумлија за 2022. годину