Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Привредног друштва „Симпо ШИК“ ДОО, Куршумлија за 2022. годину