Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног друштва „Симпо ШИК“ доо, Куршумлија по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину