Извештај о ревизији финансијских извештаја Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

13.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта