Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

05.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта