Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић”, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

13.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта