Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Здравственог центра Ужице, Ужице за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

28.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Ужице

Листа свих ревизија субјекта