Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Ужице, Ужице за 2018. годину

Субјект ревизије:

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

23.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта