ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПОСЕБНИХ СТАВКИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ, СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Субјект ревизије:

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

26.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта