Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице Крушевац, Крушевац по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене за 2022. годину

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ, КРУШЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

02.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Крушевац

Листа свих ревизија субјекта