Извештај о ревизији финансијских извештаја Опште болнице Крушевац, Крушевац за 2018. годину

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ, КРУШЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

04.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта