Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице Крушевац

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ, КРУШЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

20.01.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта