Др Бојана Митровић

Бојана Митровић рођена је 3. фебруара 1964. у Београду. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду. Током свог рада стекла је сертификате за државног ревизора – Државна ревизорска институција, порезара специјалисту – Специјалистичке студије на Правном факултету Универзитета у Београду, ревизора – према решењу Владе СРЈ, као и за овлашћеног рачуновођу – Савез рачуновођа и ревизора Србије.

Има 30 година радног искуства на пословима са високошколским образовањем економске струке и то: у Државној ревизорској институцији – потпредседник Савета; у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – помоћник министра просвете за финансије; у Министарству економије и регионалног развоја – начелник одељења за финансије; у Републичкој управи јавних прихода, Финансијска полиција – шеф одсека; у Електропривреди Србије: Хидроенергетски пловидбени систем „Ђердап“ – финансијски директор и ЕДБ – водећи економиста сектора за развој; у Скијалиштима Србије –саветник за финансијско-комерцијалне послове; у Бродоградњи – спољнотрговински и девизни послови

Током рада у органима државне управе била је учесник на бројним семинарима и суделовала је и радила на бројним пројектима, између осталог: Заштита тајних података, Канцеларија Савета за националну безбедност; Међународни стандарди врховних ревизорских институција за уверавање у квалитет и контролу квалитета, ИНТОСАИ; Јачање лидерских вештина у јавној управи, PwC‘s Academy; учешће на конгресима ИНТОСАИ (ЕУРОСАИ, АРАБОСАИ и др.), презентер добре праксе ДРИ на међународним конференцијама; израда бизнис планова, Факултет организационих наука; спровођење јавних набавки и тендерских процедура, Привредна комора Србије; Порески прописи у пракси, Институт за пословна истраживања; Програми развоја малих и средњих предузећа, Програм Светске банке.

Говори руски и румунски језик.