Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Алексинац за 2022. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Алексинац

Листа свих ревизија субјекта