Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Алексинац у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене за 2018. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.03.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта