Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Алексинац

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.03.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта