ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ, ЗА 2013. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

18.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта