Vesti i saopštenja

Predstavnici DRI učesnici radionice o reviziji svrsishodnosti poslovanja

29

april

Predstavnici DRI učesnici radionice o reviziji svrsishodnosti poslovanja

29. april 2021. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovaće od aprila 2021. do februara 2022. godine na onlajn radionicama o reviziji svrsishodnosti poslovanja kojе se sprovodе kao aktivnost Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti (JWGAA) koja pruža podršku Mreži VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.

Učešće predstavnika DRI na prolećnom e-seminaru EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

28

april

Učešće predstavnika DRI na prolećnom e-seminaru EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

28. april 2021. godina

Državni revizor Nikola Stefanović predstavio je nalaze i preporuke iz Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje plastičnim otpadom“ tokom prolećnog e-seminara Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija održanog 26. i 27. aprila 2021. godine.

DRI učestvovala na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

15

april

DRI učestvovala na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

15. april 2021. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović učestvovao je na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), koji je prvi put održan u onlajn formatu, u organizaciji VRI Češke Republike.

Dr Pejović: Potrebno je da Grad Sremska Mitrovica uspostavi internu reviziju

05

april

Dr Pejović: Potrebno je da Grad Sremska Mitrovica uspostavi internu reviziju

05. april 2021. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je na današnjoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Sremske Mitrovice za 2018. godinu.