Vesti i saopštenja

Usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja

07

oktobar

Usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja

07. oktobar 2021. godina

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor predsedavao je sastankom održanim radi usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja. Sastanku koji je održan 6. i 7. oktobra u hotelu „Metropol“ u Beogradu, su prisustvovali i vrhovni državni revizori Danimir Vulinović, Snežana Trnjaković, Dragan Golubović i Ivica Gavrilović.

Održan sastanak radi usaglašavanja poruke za revizije svrsishodnosti poslovanja

05

oktobar

Održan sastanak radi usaglašavanja poruke za revizije svrsishodnosti poslovanja

05. oktobar 2021. godina

Predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović predsedavao je sastankom za usaglašavanje poruke u skladu sa Metodološkim pravilima i smernicama za revizije svrsishodnosti poslovanja koje Državna revizorska institucija sprovodi tokom 2021. godine održanom 4. i 5. oktobra u hotelu „Metropol“ u Beogradu.

Državna revizorska institucija - ključna karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi

24

septembar

Državna revizorska institucija - ključna karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi

24. septembar 2021. godina

Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 5 predstavio je članovima Odbora za reviziju i Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske iskustva Državne revizorske institucije u saradnji sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije tokom dvodnevnog seminara održanog 23. i 24. septembra 2021. godine u Tesliću. Cilj skupa je bio da članovi nadležnih odbora dobiju relevantne informacije o procesu revizije javnog sektora, od planiranja revizije do objavljivanja izveštaja o reviziji, od predstavnika Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Dr Pejović: Jačanje internih kontrola doprinosi boljem poslovanju

15

septembar

Dr Pejović: Jačanje internih kontrola doprinosi boljem poslovanju

15. septembar 2021. godina

Generalni državni revizor dr Duško Pejović, na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj van sedišta Narodne skupštine, u Vrnjačkoj Banji, predstavio je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Vrnjačka Banja za 2019. godinu.