Vesti i saopštenja

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24

januar

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24. januar 2022. godina

SIGMA sprovodi ocene principa javne uprave u državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU od 2015. godine. Od 2017. godine ove ocene se sprovode na osnovu Metodološkog okvira za principe javne uprave. Godišnji izveštaji SIGMA-e unose se u godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku država kandidata i država potencijalnih kandidata za članstvo u EU. U Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu eksterna revizija je najbolje ocenjena oblast u Srbiji i to ocenom 4.5 u odnosu na najvišu ocenu koja iznosi 5.0, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu kada je ocenjena sa 3.5.

Potrebno unaprediti komunikaciju sa korisnicima i upravljanje podacima preuzetim iz drugih evidencija i registara

23

decembar

Potrebno unaprediti komunikaciju sa korisnicima i upravljanje podacima preuzetim iz drugih evidencija i registara

23. decembar 2021. godina

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje informacionim sistemima lokalne poreske administracije (ISLPA)“ bio je da oceni kvalitet upravljanja ISLPA i utvrdi da li je obezbeđena poverljivost, raspoloživost i integritet informacija, podataka, dokumenata i aplikacije u informacionom sistemu.

Potrebno detaljnije istraživanje tržišta, veća konkurentnost i automatizacija procesa praćenja izvršenja ugovora radi ostvarivanja svih prednosti centralizovane javne nabavke reagenasa

23

decembar

Potrebno detaljnije istraživanje tržišta, veća konkurentnost i automatizacija procesa praćenja izvršenja ugovora radi ostvarivanja svih prednosti centralizovane javne nabavke reagenasa

23. decembar 2021. godina

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost i ekonomičnost postupka centralizovane javne nabavke reagenasa” bio je da se ispita da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) preduzeo aktivnosti kojima obezbeđuje ekonomičnost i efikasnost centralizovanog postupka javne nabavke reagenasa i da li postoji prostor za ostvarivanje ušteda, imajući u vidu da centralizacija javnih nabavki predstavlja način da se ostvare ekonomičnije nabavke postizanjem povoljnijih nabavnih cena i ostalih uslova kupovine zahvaljujući objedinjavanju nabavki dobara i usluga.

Potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima u Republici Srbiji

23

decembar

Potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima u Republici Srbiji

23. decembar 2021. godina

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima u Republici Srbiji“ bio je da se utvrdi da li se efikasno upravlja nacionalnim parkovima. Pored tema upravljanja industrijskim otpadom, upravljanja plastičnim otpadom, pošumljavanja, ovo je još jedna revizija iz oblasti zaštite životne sredine koju je u prethodnom periodu sprovela Državna revizorska institucija (DRI).