Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
81 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд који се односи на зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
82 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва за извођење хидрограђевинских радова ПИМ „Хидроинжењеринг“ д.о.о, Београд за 2022. годину 2023
83 Резиме Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Привредног суда у Крагујевцу, Крагујевац за 2022. годину 2023
84 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Ужице, Ужице за 2022. годину 2023
85 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Саобраћајног предузећа Ласта а.д. Београд (Звездара) за 2022. годину која се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину 2023
86 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“, Крушевац за 2022. годину 2023
87 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дома здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана за 2022. годину 2023
88 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Апотекарске установе Апотека „Београдˮ, Београд за 2022. годину 2023
89 Резиме извештаја о ревизији Завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2022. годину 2023
90 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Елгас“, Сента за 2022. годину 2023
91 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва „Симпо ШИК“ ДОО, Куршумлија за 2022. годину 2023
92 Резиме извештаја о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије, Београд за 2022. годину 2023
93 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, за 2022. годину 2023
94 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад-Петроварадин за 2022. годину 2023
95 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Jавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац”, Обреновац за 2022. годину 2023
96 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања привредног друштва „Potiski vodovodi – Tisza Menti Vizmuvek“ д.о.о, Хоргош за 2022. годину 2023
97 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана Стара Пазова“, Стара Пазова за 2022. годину 2023
98 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Велика Плана за 2022. годину 2023
99 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Косјерић за 2022. годину 2023
100 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног енергетског предузећа „Топлана“, Краљево за 2022. годину 2023