Државна ревизорска институција

Вести и саопштења

Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

23

децембар

Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање информационим системима локалне пореске администрације (ИСЛПА)“ био је да оцени квалитет управљања ИСЛПА и утврди да ли је обезбеђена поверљивост, расположивост и интегритет информација, података, докумената и апликације у информационом систему.

Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

23

децембар

Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса” био је да се испита да ли je Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) предузeo активности којима обезбеђује економичност и ефикасност централизованог поступка јавне набавке реагенаса и да ли постоји простор за остваривање уштеда, имајући у виду да центрaлизaцијa јaвних нaбaвки представља нaчин дa се остваре економичније набавке постизањем повољнијих нaбaвних ценa и остaлих условa куповине захваљујући обједињавању нaбaвки добaрa и услугa.

Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

23

децембар

Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање националним парковима у Републици Србији“ био је да се утврди да ли се ефикасно управља националним парковима. Поред тема управљања индустријским отпадом, управљања пластичним отпадом, пошумљавања, ово је још једна ревизија из области заштите животне средине коју је у претходном периоду спровела Државна ревизорска институција (ДРИ).

Спровођење заједничке ревизије сврсисходности пословања – тема састанка врховних ревизорских институција Републике Србије и Републике Северне Македоније

17

децембар

Спровођење заједничке ревизије сврсисходности пословања – тема састанка врховних ревизорских институција Републике Србије и Републике Северне Македоније

17. децембар 2021. година

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао је данас састанак, током билатералне посете, са главним државним ревизором Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније Максимом Ацевским у вези са спровођењем заједничке ревизије сврсисходности пословања.