Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Image not exists
10. 5. 2013.

Округли сто „О користима система финансијске контроле“, Уторак, 14. мај 2013. године, 10,00 сати, Палата „Србија“, сала „Југославија“ Булевар Михајла Пупина бр. 2

Прави је тренутак да се осврнемо на оно што је постигнуто, а нарочито на оно што би требало да се уради у ближој будућности, како бисмо допринели општем циљу - обезбеђивању да се јавни новац троши на законит и прописан начин, сврсисходно и са жељеним ефектом.

Image not exists
23. 4. 2013.

Поднете нове пријаве против одговорних лица у ЈП „Србијагас“ у Новом Саду

Након анализе Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа “Србијагас” у Новом Саду за 2011. годину од стране правног тима (Сектора за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или имао учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава), Државна ревизорска институција поднела је Прекршајном суду у Новом Саду нови захтев за покретање прекршајног поступка против Душана Бајатовића, директора Јавног предузећа "Србијагас" у Новом Саду.

19. 4. 2013.

Одржана радионица државних ревизора и запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама

Представници општина и градова Јужнобанатског округа присуствовали су данас радионици у Вршцу током које су представници Државне ревизорске институције говорили о свом искуству у вези са ревизијом јединица локалне самоуправе, најчешћим примерима непоштовања закона, као и могућностима за превазилажење проблема.

9. 4. 2013.

Одржан састанак Радне групе за ревизију и етику

Етичко понашање и интегритет су изузетно важна питања, која не би требало да се разматрају само у оквиру врховних ревизорских институција (ВРИ), већ би требало да се унапређују и оцењују у читавом јавном сектору, речено је током састанка Радне групе за ревизију и етику, који је одржан у Дубровнику.

Image not exists
2. 4. 2013.

Саопштење

Државна ревизорска институција је, у складу са чланом 43. (став 1. тачка 1.) и чланом 45. Закона о Државној ревизорској институцији, предала Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину.

Image not exists
22. 3. 2013.

Завршен Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“ у Новом Саду за 2011. годину

Државна ревизорска институција доставила је Народној скупштини и одговорним лицима у ревидираном субјекту - Јавном предузећу „Србијагас“ у Новом Саду коначан Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 2011. годину.