Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Image not exists
6. 3. 2013.

Саопштење

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2013. годину, започела је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину

Image not exists
26. 2. 2013.

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција, након што је субјектима ревизије доставила извештајe о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину, а у вези са извршењем Програма ревизије за 2012. годину, поднела је надлежним судовима 193 захтева за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 28 пријава за привредни преступ.

12. 2. 2013.

Неопходна сарадња Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке

Чланови Савета Државне ревизорске институције, врховни државни ревизори, запослени на пословима ревизије у Институцији и представници Управе за јавне набавке одржали су заједнички састанак у Привредној комори Србије поводом ступања на снагу и примене новог Закона о јавним набавкама.

24. 1. 2013.

Главни ревизор Републике Српске посетио Државну ревизорску институцију

Генерални државни ревизор Републике Србије Радослав Сретеновић примио је јуче Душка Шњеготу, главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Image not exists
11. 1. 2013.

Међународна организација врховних ревизорских институција - INTOSAI

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) је професионална организација врховних ревизорских институција (ВРИ) у земљама које припадају Уједињеним нацијама или њеним специјализованим агенцијама.

26. 12. 2012.

Државна ревизорска институција представила извештаје о ревизији у вези са извршењем Програма ревизије за 2012. годину

Државна ревизорска институција представила је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине и грађанима Србије Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, као и друге извештаје у области ревизије буџета и буџетских фондова, буџета локалних власти, организација обавезног социјалног осигурања, јавних предузећа и Народне банке Србије за 2011. годину.