Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Image not exists
19. 9. 2011.

Извештај о финансијској ревизији завршног рачуна буџета за 2009. Годину достављен народној скупштини републике србије и представљен јавности

Државна ревизорска институција је 16. децембра 2010. године доставила Народној скупштини Републике Србије извештаје о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета за 2009. годину, ревизији финансијских извештаја контролисаних министарстава и дела извештаја Народне банке Србије који се односи на коришћење буџетских средства.

Image not exists
9. 9. 2011.

Саопштење

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије завршног рачуна буџета Републике Србије за 2009. годину у 7 министарстава и више управа у саставу министарстава, идентификовала материјално значајне радње које указују на постојање елемената више прекршаја из Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије, Закона о раду и Закона о јавним набавкама. На основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција је надлежном прекршајном суду у Београду 9. фебруара 2011. године, поднела захтеве за покретање прекршајних поступака против 14 одговорних лица.

Image not exists
18. 5. 2011.

Саопштење

Државна ревизорска институција поводом изјаве бившег министра Министарства трговине и услуга Слободана Милосављевића објављене у средствима информисања поводом закљученог уговора за пружање услуга израде и администрирања интернет портала „Национални бренд Србије, „да је било некакве злоупотребе, државни ревизор би реаговао и поднео пријаву“ а ради потпуног и благовременог информисања јавности издао је саопштење.

Image not exists
9. 5. 2011.

Саопштење

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину Јавног предузећа „Транснафта“ Панчево, утврдила материјално значајну радњу, која има обележје прекршаја на основу Закона о јавним набавкама.