Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
21 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево за 2022. годину 2023
22 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Другој економској школи, Београд 2023
23 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Техничкој школи Смедерево, Смедерево 2023
24 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Опште болнице „Студеница“, Краљево у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2023
25 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Угоститељско-туристичкој школи, Чајетина 2023
26 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Медицинској школи „7. април“, Нови Сад 2023
27 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Графичко-медијској школи, Београд 2023
28 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Републичког сеизмолошког завода, Београд у делу који се односи на расходе за запослене и преузимање обавеза за 2022. годину 2023
29 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Машинско-електротехничкој школи, Бор 2023
30 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара – Услуге“ д. о. о., Лазаревац која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину 2023
31 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Ниш, Ниш у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене за 2022. годину 2023
32 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Медиана“, Ниш за 2022. годину 2023
33 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Беочин“, Беочин за 2022. годину 2023
34 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад за 2022. годину 2023
35 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Зеленило“, Сомбор за 2022. годину 2023
36 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о, Београд за 2022. годину 2023
37 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад за 2022. годину 2023
38 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Сремске Митровице у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години 2023
39 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке слободе и правде, Београд за 2022. годину 2023
40 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Стандард“, Шид за 2022. годину 2023