Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
61 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко болничког центра Земун, Београд за 2022. годину 2023
62 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Алексинац, Алексинац за 2022. годину 2023
63 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац за 2022. годину 2023
64 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2023
65 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Полет“, Пландиште за 2022. годину 2023
66 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља ,,Нови Сад“, Нови Сад, у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2023
67 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко болничког центра „Звездара“ – Београд, Београд за 2022. годину 2023
68 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Пирот за 2022. годину 2023
69 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац, Костолац, за 2022. годину 2023
70 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, Нови Пазар за 2022. годину 2023
71 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Зрењанина у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години 2023
72 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд д.о.о Београд-Младеновац за 2022. годину 2023
73 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Апелационог суда у Београду, Београд, за 2022. годину 2023
74 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд за 2022. годину 2023
75 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица за 2022. годину 2023
76 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне службе „Кикинда“ д.о.о., Кикинда за 2022. годину 2023
77 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Параћин, Параћин за 2022. годину 2023
78 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о., Крагујевац за 2022. годину 2023
79 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд за 2022. годину 2023
80 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд који се односи на зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023