Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
101 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд за 2022. годину 2023
102 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Привредног друштва Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д. о. о. Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
103 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Предузећа за производњу и промет аутоделова 21. октобар д.о.о. Крагујевац за 2022. годину 2023
104 Резиме Извештаја о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за 2022. годину 2023
105 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица за 2022. годину 2023
106 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга Енергетика, Крагујевац за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца исказаних у 2020. години 2023
107 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високe школe струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда за 2022. годину 2023
108 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад за 2022. годину 2023
109 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита, Београд за 2022. годину 2023
110 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Дирекције за железнице, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2023
111 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“, Ниш за 2022. годину 2023
112 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Републичке дирекције за робне резерве, Београд за 2022. годину 2023
113 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу, Вршац за 2022. годину 2023
114 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Врање, Врање за 2022. годину 2023
115 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд за 2022. годину за Главу 30.0 2023
116 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“, Београд за 2022. годину 2023
117 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Развојне агенције Србије, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
118 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства просвете (Глава 26.0 Министарство просвете и Глава 26.4 Више и универзитетско образовање), Београд за 2022. годину 2023
119 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава“ 2023
120 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања “Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда” 2023