Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
141 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања “Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда” 2023
142 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава“ 2023
143 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд - Савски Венац, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину 2023
144 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава“ 2023
145 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2022. годину , Београд 2023
146 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Авио-службе Владе, Београд за 2022. годину 2023
147 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства финансија, Београд, за 2022. годину 2023
148 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2023
149 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Лебане за 2022. годину 2023
150 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства одбране, Београд за 2022. годину 2023
151 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
152 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Кула за 2022. годину 2023
153 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Алибунар за 2022. годину 2023
154 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2022. годину 2023
155 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Рума за 2022. годину 2023
156 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Управе за резерве енергената, Београд за 2022. годину 2023
157 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Ивањица за 2022. годину 2023
158 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Пећинци за 2022. годину 2023
159 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Стара Пазова за 2022. годину 2023
160 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бајина Башта за 2022. годину 2023