Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
161 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Ивањица за 2022. годину 2023
162 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Пећинци за 2022. годину 2023
163 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Стара Пазова за 2022. годину 2023
164 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бајина Башта за 2022. годину 2023
165 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за заштиту биља, Београд за 2022. годину 2023
166 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства унутрашњих послова, Београд за 2022. годину 2023
167 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
168 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Власотинце за 2022. годину 2023
169 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног апелационог суда, Београд за 2022. годину 2023
170 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Лајковац за 2022. годину 2023
171 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Алексинац за 2022. годину 2023
172 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Деспотовац за 2022. годину 2023
173 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Лајковац за 2022. годину 2023
174 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Неготин за 2022. годину 2023
175 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину 2023
176 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким лицима за 2020. годину 2023
177 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бачка Топола за 2022. годину 2023
178 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Oпштине Пожега за 2022. годину 2023
179 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Тужилаштва за организовани криминал, Београд за 2022. годину 2023
180 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства привреде, Београд за 2022. годину 2023