Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) Завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2021. годину

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

09.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

запошљавање

Листа свих ревизија субјекта