Послеревизиони извештај о мерама исправљања Националне службе за запошљавање, Крагујевац по ревизији правилности пословања у делу који се односи на област јавних набавки у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

15.04.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта