Извештај о ревизији Завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2022. годину

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

06.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

служба , запошљавање

Листа свих ревизија субјекта