Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом“ Националне службе за запошљавање, Крагујевац

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

01.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта