Резиме извештаја о ревизији завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2019. годину

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

04.11.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта