Извештај о ревизији завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2020. годину

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

17.09.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта